Αποφάσεις Επιτροπών
 
16/3/2015 : Απόφαση 47/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί κατάρτισης όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια».
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 46/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί κατάρτισης όρων για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού
εξοπλισμού θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου».
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 42/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας, 2015-2016(cpv 39800000-0)»
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 41/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης ετήσιας χρονικής διάρκειας, περιόδου 2015-2016(cpv
30192700-8)»
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 40/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί χορήγησης προθεσμίας προς εκτέλεση του υπ’ αρ. 436/18-12-2014 πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αρ. 24/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 39/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί διάθεσης πίστωσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία με τίτλο : “Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου «Απόλλων» και Πνευματικού Κέντρου”.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 38/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στα 3 δημοτικά κτίρια».
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 36/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί παράστασης Δικηγόρων του Δήμου ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 35/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί αποδοχής δωρεάς της Hellenic Seaways.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 34/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης».
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1-10 (από 200)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 


Home