Αποφάσεις Δημάρχου
 
4/2/2015 : "18/2015 Απόφαση Αντιδημάρχου"
Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
Περισσότερα

4/2/2015 : "228/2014 Απόφαση Αντιδημάρχου"
Εξουσιοδότηση Υπογραφών στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Περισσότερα

4/2/2015 : "24/2015 Απόφαση Αντιδημάρχου"
Εξουσιοδότηση Υπογραφών στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας
Περισσότερα

22/8/2014 : Απόφαση 242/2014 Δημοτικού Συμβουλίου
 Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Περισσότερα

3/2/2014 : Απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης Αντιδημάρχου
Απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης Αντιδημάρχου
Περισσότερα

3/1/2014 : ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου

Σύρου Ερμούπολης ο.ε 2013.

Περισσότερα

13/5/2013 : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.40
Απόφαση σχετικά με Υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων Δήμου
Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2013
Περισσότερα

7/9/2012 : Απόφαση 232/2012 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίου Φοίνικα από παραλία μέχρι βενζινάδικο»
Περισσότερα

: Απόφαση 231/2012 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ Ειδικού Σχολείου»
Περισσότερα

 


Home