Αποφάσεις
 
16/3/2015 : Απόφαση 40/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί χορήγησης προθεσμίας προς εκτέλεση του υπ’ αρ. 436/18-12-2014 πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αρ. 24/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 39/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί διάθεσης πίστωσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία με τίτλο : “Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου «Απόλλων» και Πνευματικού Κέντρου”.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 38/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στα 3 δημοτικά κτίρια».
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 36/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί παράστασης Δικηγόρων του Δήμου ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 35/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί αποδοχής δωρεάς της Hellenic Seaways.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 34/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης».
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 33/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων στο μισθωμένο γήπεδο 7Χ7 – Τσιρώνη-Βαμβακούση.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 32/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί έγκρισης αντιλογισμών αναλήψεων και ανατροπών αναλήψεων
οικ. έτους 2014.
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 31/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης”.
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 64/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων»
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 31-40 (από 2640)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 



Home