Αποφάσεις
 
18/3/2015 : Απόφαση 70/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 69ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Τροποποίηση Σύστασης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης'
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 68/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Περί αποδοχής ή μη της από 25/02/2015 αιτήσεως της κας
Δέσποινας Μ. Ρηγούτσου”
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 67/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Χρηματοδότηση διοργάνωσης FINAL- 4 Κυπέλλου Πετοσφαίρισης
Ανδρών Ελλάδος
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 66/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Έγκριση μετακίνησης και καταβολής οδοιπορικών εξόδων, δαπανών διανυκτέρευσης και μετακίνησης του Δημάρχου Γιώργου Μαραγκού
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 65/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Περί αναμόρφωσης-τροποποίησης του προϋπολογισμού και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του ΦΟ.Δ.Σ.Α ν. Σύρου, οικ. έτους 2015'
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 47/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί κατάρτισης όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια».
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 46/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί κατάρτισης όρων για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού
εξοπλισμού θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου».
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 42/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας, 2015-2016(cpv 39800000-0)»
Περισσότερα

16/3/2015 : Απόφαση 41/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης ετήσιας χρονικής διάρκειας, περιόδου 2015-2016(cpv
30192700-8)»
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 21-30 (από 2640)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 Home