Αποφάσεις
 
: Απόφαση 330/2014 Δημοτικού Συμβουλίου
«Συμμετοχή του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης στο πιλοτικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο - Life Debag- Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον»
Περισσότερα

: Απόφαση 199/2014 Δημοτικού Συμβουλίου
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ν. Σύρου ο.ε. 2014
Περισσότερα

: Απόφαση 218/2011 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση Κανονισμού Απονομής Τιμητικών
Διακρίσεων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης»
Περισσότερα

: Απόφαση 277/2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί αποδοχής χρηματοδότησης, 9η αναμόρφωση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Περισσότερα

: Απόφαση 277/2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί αποδοχής χρηματοδότησης, 9η αναμόρφωση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Περισσότερα

: Απόφαση 277/2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί αποδοχής χρηματοδότησης, 9η αναμόρφωση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Περισσότερα

: Απόφαση 277/2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου - Ερμούπολη
Περί αποδοχής χρηματοδότησης, 9η αναμόρφωση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Περισσότερα

: Απόφαση 169/2013 Δημοτικού Συμβουλίου
Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Περισσότερα

: Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού “Προμήθειας ειδών τροφίμων”.

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού “Προμήθειας ειδών τροφίμων”.


Περισσότερα

: Απόφαση 16/2014 Δημοτικού Συμβουλίου
«Διαγραφή ή μη, βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ»
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 2631-2640 (από 2640)
 |<  <  255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 >  >|
 Home