Αποφάσεις
 
: Απόφαση Νο 198/2012 Δημοτικού Συμβουλίου
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση  υπάρχοντος αγροτικού δρόμου στην περιοχή Αγ. Κυριακής Πάγου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης»
Περισσότερα

: Απόφαση Νο 208/2012 Δημοτικού Συμβουλίου
Αιτήσεις μείωσης ύψους μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων
Περισσότερα

: Απόφαση 28/2011 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα
Γνωμοδότηση για μετακίνηση στύλων ηλεκτοφωτισμού, τοποθέτηση νέων και φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Μάννα.
Περισσότερα

: Απόφαση 238/2011 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση της υπ΄αριθμόν 6/2011 Απόφασης της ΔΕΚΕΣΕ περί «Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων ΔΕΚΕΠ ο.ε. 2010»»
Περισσότερα

: ΑΠΟΦΑΣΗ 80 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 80 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Περισσότερα

: Απόφαση 424/2012 Δημοτικού Συμβουλίου
Αίτημα κ. Μιχαήλ Πιτσικάλη περί μείωσης ενοικίου δημοτικού ακινήτου οδού Χίου.
Περισσότερα

: Απόφαση 199/2014 Δημοτικού Συμβουλίου
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ν. Σύρου ο.ε. 2014
Περισσότερα

: Απόφαση 330/2014 Δημοτικού Συμβουλίου
«Συμμετοχή του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης στο πιλοτικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο - Life Debag- Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον»
Περισσότερα

: Απόφαση 16/2014 Δημοτικού Συμβουλίου
«Διαγραφή ή μη, βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ»
Περισσότερα

: Απόφαση 178/2014 Δημοτικού Συμβουλίου

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ν. Σύρου»


Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 2631-2640 (από 2640)
 |<  <  255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 >  >|
 Home