Αποφάσεις
 
18/3/2015 : Απόφαση 81/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 80/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'' Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της περιόδου 2014- 2015''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 79/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το
έργο: «Συντήρηση – βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας (2012)»
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 78/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Κ. Μάννα (χρήση 2012)»
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 77/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο “Επισκευές κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης””
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 76/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου
«κατασκευή κόμβου και πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Ποσειδωνίας»
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 75/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'' Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, για χρονικό διάστημα δύο μηνών ''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 74/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'' Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών του παιδικού σταθμού στο Βήσσα για χρονικό διάστημα δύο μηνών ''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 73/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο του Ισολογισμού –
Αποτελεσμάτων Χρήσεως – Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
Προσαρτήματος του οικ. έτους 2013 Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 71/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση δαπάνης επιχορήγησης Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε.
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11-20 (από 2640)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 Home