Αποφάσεις
 
18/3/2015 : Πινάκιο 5/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Πίνακας Θεμάτων Συνεδρίασης της 12/03/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 82/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'' Προ-έγκριση δαπανών ''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 81/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 80/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'' Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της περιόδου 2014- 2015''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 79/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το
έργο: «Συντήρηση – βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας (2012)»
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 78/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Κ. Μάννα (χρήση 2012)»
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 77/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο “Επισκευές κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης””
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 76/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου
«κατασκευή κόμβου και πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Ποσειδωνίας»
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 75/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'' Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, για χρονικό διάστημα δύο μηνών ''
Περισσότερα

18/3/2015 : Απόφαση 74/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'' Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών του παιδικού σταθμού στο Βήσσα για χρονικό διάστημα δύο μηνών ''
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1-10 (από 956)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 Home