Αποφάσεις
 
26/2/2015 : Απόφαση 41/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Προέγκριση δαπάνης εκτύπωσης αφισών και προσκλήσεων''
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 40/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ν. Σύρου''
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 39/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου''
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 38/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών του
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης''.
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 37/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ''Ανακατασκευή
οδοστρωμάτων οδού Ηρώων Πολυτεχνείου – Ταλάντων ΔΕ Ερμούπολης''.
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 36/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
'Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ν.
Σύρου ο.ε. 2015''
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 34/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Έγκριση μίσθωσης χώρων κυλικείων σε πολιτιστικούς χώρους του
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης''
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 33/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Έγκριση δαπάνης για επανεκτύπωση ημερολογίων 2015''
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 32/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
“Προ- έγκριση δαπάνης Καρναβαλιού 2015”'
Περισσότερα

26/2/2015 : Απόφαση 31/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών και επιτροπής ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λ.π.''
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 71-80 (από 2640)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
 Home