Αποφάσεις
 
12/3/2015 : Απόφαση 53/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση του με αριθμό 1/2015 πρακτικού της επιτροπής
Επιχειρησιακής Δραστηριότητας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 52/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Περί επαναλειτουργίας κολυμβητηρίου
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 51/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Παράταση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ν. Τεμπονέρα και μείωση μισθώματος
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 50/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Καθορισμός αριθμού και ποσού δόσεων που αφορά το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων βάσει του Ν.4257/2014- άρθρο 50
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 49/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Έγκριση των αριθ. 6/2015 και 29/2015 αποφάσεων της Επιτροπής
Πολιτισμού Δήμου Σύρου - Ερμούπολης''
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 48ΟΡΙΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Μίσθωση ακινήτου για χρήση χώρων στάθμευσης στο Γαλησσά, Δ.Ε. .Ανω Σύρου, σύσταση επιτροπής ελέγχου της καταλληλότητας των ακινήτων και ορισμός μελών αυτής
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 47/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Σύσταση Επιτροπής επεξεργασίας και προετοιμασίας των φακέλων
των ακινήτων του πρώην Δήμου Άνω Σύρου και ορισμός μελών αυτής.
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 46/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
''Τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΦΟΔΣΑ ν. Σύρου, οικονομικού έτους 2015 ''
Περισσότερα

12/3/2015 : Απόφαση 45/2015 Δημοτικού Συμβουλίου
Περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών
περιοχών
Περισσότερα

5/3/2015 : Απόφαση 7/2015 Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας
Απόφαση 7/2015 Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας
Περισσότερα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 51-60 (από 2640)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
 Home